การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2 และ 3

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานกรรมการ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2 และ 3 โดยมี อาจารย์ น.สพ.พิเชษฐ์ ประจงทัศน์ อาจารย์ชัยยุทธ ราษฏร์สภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี