การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.ตำแหน่งครูผู้ช่วยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.ตำแหน่งครูผู้ช่วยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยมี ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานในการประเมิน ,หัวหน้าแผนกวิชา ,น.สพ.พิเชษฐ ประจงทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิชาการ

อ่านรายละเอียด….