การประเมินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 3 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เป็นประธานกรรมการ การประเมินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 3 โดยมี อาจารย์ น.สพ.พิเชษฐ์ ประจงทัศน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…