การประเมินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 3 และ 4

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานกรรมการ การประเมินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2 3 และ4 โดยมี อาจารย์ น.สพ.พิเชษฐ์ ประจงทัศน์ และอาจารย์ชัยยุทธ ราษฏร์สภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 17/5/67 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี