การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ครูที่ปรึกษาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา และคณะทีมงานทุกฝ่าย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2565) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

คลังภาพ…