การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ครูที่ปรึกษาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา