การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA : Performance Agreement ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA : Performance Agreement ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ