การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ อุดมแดรี่ฟาร์ม

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
และภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานความร่วมมือ ร่วมทำข้อตกลงMOUร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี สถานประกอบการ อุดมแดรี่ฟาร์ม (UDOM DAIRY FARM) หมู่ 3 ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้าน โป่ง จังหวัด ราชบุรี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงและมีคุณภาพต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม…