การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเปิดห้องเรียนอาชีพ ณ โรงเรียนเขาช่องพรานวิทยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และคณะครู
ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเปิดห้องเรียนอาชีพ ณ โรงเรียนเขาช่องพรานวิทยา

คลังภาพ…