การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการสร้างชุดการสอน

วันที่ 12 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการสร้างชุดการสอน รูปแบบออนไลน์ วิทยากรโดยนายไพรัตน์ พรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม