การเข้าศึกษาดูงานการผลิตสัตว์น้ำโดยการเลี้ยงในระบบปิดด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ และการปฏิบัติงานของบริษัทฟาร์มมาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการผลิตสัตว์น้ำโดยการเลี้ยงในระบบปิดด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ และการปฏิบัติงานของบริษัทฟาร์มมาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด ณ บริษัทฟาร์มมาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี