การเตรียมการจัดงาน “มหกรรมปศุสัตว์ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 WESTERN LIVESTOCK SHOW 2022”

วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
นำโดย น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์และครูอนุพงษ์ วงศ์ทอง
นำนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์และแผนกวิชาช่างกลเกษตร เข้าร่วมการเตรียมการจัดงาน
“มหกรรมปศุสัตว์ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 WESTERN LIVESTOCK SHOW 2022”
มีการประกวดวัว BRAHMANS BEEF MASTER CHAROLAIS BOER GOAT และ THAI BUFFALO
ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ตลาดกอบกุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…