การเปิดประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท.หน่วยราชบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท).ระดับหน่วยราชบุรี ครั้งที่ 1 การเปิดประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท.หน่วยราชบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567 ณ หอประชุมเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทหน่วยราชบุรี