การเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง และโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง และโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) อ.โพธาราม
เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ที่วิทยาลัยฯเปิดการเรียนการสอน ในสายงานด้านการเกษตร
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…