การแข่งขันทักษะ และนิทรรศการทางการเกษตร อกท.หน่วยราชบุรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วยราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ และนิทรรศการทางการเกษตร การแข่งขันทักษะสาขาต่างๆ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ ประมง ศิลปเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการประกวด Miss fft ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี