การให้โอวาทและอวยพรแก่นักเรียนนักศึกษาในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท.

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ได้ให้โอวาทและอวยพรแก่นักเรียนนักศึกษา
ให้พยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่ ตั้งใจและนำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัย ในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 43 “เกษตรชายแดนแฟร์ 43”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
#เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…