กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีเกษตรเขาเขียว”

วันที่ 17 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร ครูดี ศรีเกษตรเขาเขียว
เนื่องในวันครู ให้แก่ครู ซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างคนให้ได้มีการศึกษาทุ่มเท เสียสละและผู้มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ
ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืน