กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีเกษตรเขาเขียว”

วันที่ 17 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร ครูดี ศรีเกษตรเขาเขียวเนื่องในวันครู ให้แก่ครู ซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างคนให้ได้มีการศึกษาทุ่มเท เสียสละและผู้มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี