กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการอำเภอโพธารามเข้าร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ณ วัดดีบอน ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม ราชบุรี