กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานลูกเสือเนตรนารี-วิสามัญ นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน ณ วัดชัยรัตน์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  #วิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน