กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานลูกเสือวิสามัญ พร้อมทั้งลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยในการนี้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อำเภอโพธารามและประชาชนจิตอาสา ณ วัดอัมพวนาราม(วัดดงมะม่วง) ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…