กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

>>คลังภาพ<<