กิจกรรมประดับแถบสองสี พิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ (Day Camp 66)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดำเนินงานจัดกิจกรรมประดับแถบสองสี พิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ (Day Camp 66) เพื่อฝึกระเบียบ ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกัน ความอดทนและเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ในการเดินทางไกลและทดสอบความรู้ต่างๆของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…