กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 7

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและกล่าวเปิดงานในกิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 7 เพื่อสร้างสานความสัมพันธ์ที่ดี แนะนำแนวทาง เส้นทางการศึกษาต่อการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการที่จะศึกษาต่อและเลือกอาชีพของตนเองในอนาคตได้ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…