กิจกรรมวัฒนธรรมการกินอาหารตามฤดูกาล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมการกินอาหารตามฤดูกาล โดย พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์และมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและ นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม ร่วมงานด้วย สาธุชนทั้งหลายร่วมงานบุญในครั้งนี้ ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี