กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในกิจกรรม ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…