กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ

วันที่ 9 เมษายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  #สงกรานต์ #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี