กิจกรรมอาชีวะรวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

วันที่ 5 กุภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู
ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะผู้บริหารระดับสูงและคณะบุคลากรในสังกัด สอศ ในกิจกรรม อาชีวะรวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…