กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าฯราชบุรี หน่วยงานราชการและชาวจังหวัดราชบุรี แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เรารักพระเทพ