กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 ณ วัดเขาส้ม วัดป่าศรีมงคล และสำนักสงฆ์พุทธอุทยานเขาเขียว ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีั ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
>>คลังภาพ<<