กิจกรรมโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

วันที่ 1 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีและคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการ “เก็บเกี่ยววันพ่อ” ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ณ แปลงนาสาธิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

#เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…