กิจกรรม “แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายให้งานกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรม “แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา แก่ วัดเขาส้ม วัดป่าศรีมงคลธรรมและสำนักสงฆ์เขาเขียว

คลังภาพ…