กิจกรรม Open House Civic AgroTech 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วม กิจกรรม Open House Civic AgroTech 2567 โดยมีกิจกรรม เยี่ยมชมโรงปลูกพืช Plant Factory เยี่ยมชมตู้คอนเทนเนอร์ปลูกพืช พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยาย “การเพิ่มมูลค่าผักให้มีสาระสำคัญ” ณ โรงงานซีวิค จังหวัดสมุทรสาคร #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี