นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ไฟเซอร์เข็มแรกมาแล้ว…13/10/64

วันนี้..นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด นำโดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ คณะครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564

🙏 ขอขอบคุณ..บุคลากรทางการแพทย์ รพ.โพธารามและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย..

คลังภาพ…