คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์
และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรครูบุคลากร และงานฟาร์ม ของวิทยาลัย #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง