งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานลูกเสือวิสามัญ นำลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี 29 มิถุนายน -1 กรกฏาคม และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่1กรกฎาคม ประจำปี 2566 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ราชบุรี

คลังภาพ…