งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีอารย์

วันที่ 12 พฤษจิกายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ คณะครูเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีอารย์ โดยนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและนักศึกษาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมช่วยในส่วนของการดูแลความเรียบร้อย การจัดดอกไม้และอำนวยความสะดวก ในงานบุญในครั้งนี้ ด้วยความเรียบร้อย ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน #อกทหน่วยราชบุรี