งานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดป่าศรีมงคลธรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาจิตอาสา ร่วมช่วยงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดป่าศรีมงคลธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในจุดทำบุญต่างๆ ดูและความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณวัด จัดสถานที่ ตกแต่งจัดดอกไม้ โดยมี สถานศึกษาใกล้เคียงร่วมช่วยงานบุญในครั้งนี้ ณ วัดป่าศรีมงคลธรรม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทจิตอาสา #งานปิดทองฝังลูกนิมิต