งานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๓ ปีพระครูสิริพัฒนกิจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ และงานลูกเสือวิสามัญ นำลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เร่วมช่วยงานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๓ ปีพระครูสิริพัฒนกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ ด้วยการอำนวยความสะดวก ดูและความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณวัด จัดสถานที่ ตกแต่งจัดดอกไม้ โดยมี พระครูวิทิตพัฒนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ ควบคุมดูแล ณ วัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกท #Softpowerโพธาราม #ลูกเสือจิตอาสา