งานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๓ ปี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ และงานลูกเสือวิสามัญ นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เข้าร่วมช่วยงานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๓ ปีพระครูสิริพัฒนกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์และการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชน Soft power โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน มีนายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธี ณ วัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกท #Softpowerโพธาราม #ลูกเสือจิตอาสา