งานมหกรรมเกษตรนวัตกรรมและเกษตรแฟร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร และคณะครู เข้าร่วม งานมหกรรมเกษตรนวัตกรรมและเกษตรแฟร์ ซึ่งเป็นความมือระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยงานครั้งนี้จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ที่มุ่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยด้านต่างๆ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี