งานวันครู ครั้งที่ 68 ภายใต้แนวคิด ”ครูสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข“

วันที่ 16 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ภายใต้แนวคิด ”ครูสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข“ ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี