งานเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุทิตา”

วันที่ 27 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจกันจัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุทิตา” เพื่อแสดงความขอบคุณ และมอบโล่ประกาศคุณงามความดี ที่ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติงานมา จนครบเกษียณอายุราชการ พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสม คุณงามความดี ในรั้วเกษตรเขา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข อบอุ่น รอยยิ้มและมิตรภาพ ด้วยรักและผูกพัน ณ หอประชุมเขาเขียว