ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ปฐมนิเทศบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่

วันที่ 1 พ.ย. 64 ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ปฐมนิเทศบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ ในตำแหน่งครูพิเศษและตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ณ ห้องประชุมวิชาการ   คลังภาพ