ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
(Ratchaburi College of Agriculture and Technology)

ที่อยู่ 63/1 หมู่ 7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3274-0039   แฟกซ์ : 0-3274-0040
อีเมล์ : [email protected]
เว็บ : www.rbcat.ac.th