ต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ คณะจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการฯ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานโครงการชีววิถี ประกอบด้วยด้านพืช ด้านสัตว์และประมง โดยการนำจุลินทรีย์ เข้ามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเกษตร สมัยใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…