ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายประสงค์ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…