ต้อนรับครูรัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ แผนกวิชาสัตว์ศาสตร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เข้าร่วมต้อนรับครูย้ายคนใหม่ นางสาวรัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ ครูแผนกวิชาสัตว์ศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง

>> คลังภาพ <<