ต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกับผู้บริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคกลาง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยประมงสมุทรสาครและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

>>คลังภาพ<<