ต้อนรับท่านนายอำเภอโพธาราม ตรวจเยี่ยมและให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ 20 ก.ค. 2563 ต้อนรับท่านนายอำเภอโพธาราม ตรวจเยี่ยมและให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา

>>คลังภาพ<<