บริการจิตอาสา เข้าร่วมเตรียมสถานที่ เนื่องในการจัดกิจกรรมวันครู ของ อศจ.นครปฐม

วันที่ 15 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ แผนกวิชาพืชศาสตร์
นำโดยว่าที่ร้อยตรี พงศธร สินธุรัตน์และคณะครู และนักเรียน บริการจิตอาสา เข้าร่วมเตรียมสถานที่ เนื่องในการจัดกิจกรรมวันครู
ของ อศจ.นครปฐม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน